Româna     English
 
 
   
Prima / Noutăţi AQA / Forumul organizaţiilor nonguvernamentale active în domeniile HIV/SIDA şi TB

Forumul organizaţiilor nonguvernamentale active în domeniile HIV/SIDA şi TB

Versiune tipar
11.06.2009 Accesări: 16
11-12 iunie, Chisinau, Republica Moldova
LeoGrand Convention Center


Forumul III al organizaţiilor nonguvernamentale din Republica Moldova active în domeniile HIV/SIDA şi Tuberculoză va asigura continuitatea activităţilor forumurilor precedente şi va aborda cele mai importante teme cu privire la coordonarea şi consolidarea eforturilor în lupta impotriva HIV şi a Tuberculozei.

Forumul III va avealoc în perioada 11-12 iunie 2009 în Chişinău, în Centrul de Conferinţe LeoGrand. Lucrările Forumului se vor desfăşura sub forma Sesiunilor Plenare şi aSesiunilor Paralele (ateliere de lucru). Sesiunile Plenare vor fi în număr de 4şi vor aborda blocuri de activităţi implementate în RM cu focalizare pe:
-    Servicii prestate utilizatorilor de droguri injectabile(UDI) şi altor grupuri vulnerabile;
-    Prevenirea HIV în rândul tinerilor;
-    Activităţi de susţinere şi îngrijire a PHS;
-    Activităţi de prevenire şi control a TB.

Sesiunile paralele vor fi structurate în baza priorităţilor care se impun înactivitatea actuală şi de perspectivă a ONG-urilor, axându-se în special pe:
-  implementarea Rundei 6 a Fondului Global (şi problemele relevanteaferente implementării);
- iniţierea Rundei 8 care presupune un vast suport al componentelor deasistenţă socială şi comunitară cu implicarea ONG-urilor din domeniu;
- monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate;
- realizarile şi provocările în implementarea activităţilor destinate PHS, UDI,tinerilor, populaţiei mobile.

În perioada de desfăşurare a Forumului III este planificată organizarea uneiexpoziţii a posterelor cu prezentarea acestora în sesiuni scurte, neformale, înperioada pauzelor de cafea, în conformitate cu un orar prestabilit. Comitetulde organizare va asigura în bază de concurs examinarea calităţii şiselecţionarea acestora pentru a fi expuse în cadrul Forumului III, precum şinominalizarea celor mai valoroase pentru a fi premiate.

În colaborare cu Consiliul Naţional de Coordonare HIV/TB urmează a fi decernateDiplome de excelenţă în domeniile HIV/TB pentru persoanele şi/sau organizaţiilene-guvernamentale cu activităţi meritorii în aceste domenii. Procesul denominalizare, selectionare şi decernare va fi organizat de Comitetulorganizator în colaborare cu CNC HIV/TB.

Pe parcursul desfăşurării Forumului III urmează a fi elaborată şi adoptată orezoluţie a ONG-urilor active în domeniile HIV şi TB.

Participantii:
Se asteaptă ca la Forumul respectiv să participe aproximativ 100 dereprezentanţi naţionali ai organizaţiilor societăţii civile, organizaţiiinternationale si guvernamentale, inclusiv cei din UTA Găgăuză şi raioanele deest ale ţării.

Vor fi invitaţi reprezentanţi din România şi Ucraina, reprezentanţiiautorităţilor din RM (Preşedintele parlamentului, Prim-ministrul, deputati,miniştri, consilieri,  reprezentanţii primăriei s.a.), mass-media. Forumulva fi organizat astfel încât să permită participarea maximă a reprezentanţilororganizaţiilor societăţii civile şi a oficialităţilor.

Limba de lucru:
Evenimentul  va fi organizat în limba română. În funcţie de solicitărileparticipanţilor (întrebarea va figura în Formularul de participare la Forum),materialele Forumului vor fi traduse şi în limba rusă. Se va discuta deasemenea necesitatea traducerii consecutive sau simultane RO-RU-RO pentru unelesesiuni sau ateliere. 


Criterii de selectare a participanţilor la Forum:

  • Participanţii care se vor înscrie la Forum vor avea o experienţă de cel puţin 1,5 ani în cadrul ONG-ului pe care îl reprezintă;
  • Prioritate vor avea participanţii delegaţi de ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA;
  • Persoanele selectate pentru a participa vor primi o notificare din partea organizatorilor.


Documentele necesare pentru participare:
Viitorii participanţi vor completa un Formular de participare, înlimbile
română sau rusă, la care vor ataşa un CV actualizat şi îl vor trimite organizatorilorpână la data limită indicată în Formular.

Conceptul şi Agenda:
Conceptul şi Programul final al  Forumului vor fi stabilite dupăconsultări cu CNC HIV/TB, Reţeaua SIDA, UORN, Fundaţia Soros-Moldova, MPSFC şiMS, UNAIDS, OMS, UNICEF etc.
Prima întrunire a reprezentanţilor unora dintre aceste structuri a avut loc pedata de 3 martie 2009. La aceasta intrunire au fost discutate Agendapreliminară şi Conceptul Forumului.
O întrunire în format mai restrîns a avut loc pe data de 17 martie 2009. Laaceastă întrunire s-a discutat Agenda după ce au fost introduse anumitecompletări şi componenţa Grupului de lucru (Comitetului organizator) care se vaintruni periodic pentru a discuta şi finaliza partea conceptuală a Forumului.

Concurs de postere:

In cadrul Forumuluivor fi inminate premiile pentru cele mai bune 10 postere selectate in concursuldesfasurat in perioada 6 aprilie - 15 mai 2009. Pentru mai multe detalii vedetiRegulamentul concursului, in română sau rusă.


 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Noutăţi AQA / Forumul organizaţiilor nonguvernamentale active în domeniile HIV/SIDA şi TB
 
 
Tel..: +373 22 21 02 35; (0)79 56 09 26; (0)79 26 79 26
Fax:
+373 22 21 28 41
Email: logistic@aqa.md
Prima AQA   |   Servicii AQA   |   Scenariu eveniment by AQA   |   Despre AQA   |   Contact
     
Vizitatori: 384739

AQA Logistic - Orgaizare evenimente in Chisnau si R. Moldova (Event organizing and planning in Chisinau and R. of Moldova) | Contactati-ne/Contact us - AQA Logistic | Sitemap - AQA Logistic | In topul paginii
 
Adresa: Str. Kogalniceanu 51/18, MD-2009 Chișinău

Copyright © 2019 Agenţia Logistică "Age Quod Agis" S.R.L.
Toate Drepturile Rezervate.

Actualizat la: 07.09.2018
TRIMARAN - IT Solutions Company
Creat deTrimaran